Međimurje KARTICA ZA MLADE

MEĐIMURJE KARTICA ZA MLADE je nova osobna kartica za djecu i mlade koja se koristi za registriranje i uključivanje u različite oblike društvenih aktivnosti, stjecanje koristi i kreiranje vlastitog "životopisa aktivnosti" (CV Aktivnosti). 

KARTICA ZA MLADE razvija se u okviru projekta YOUTH CARD financiranog iz Erasmus+ programa Europske unije, a u Međimurju ga provodi Međimurska županija. 

Youth Card testing activity

This activity can be used for testing your personal youth card, and how marking a visit works!