MEĐIMURJE KARTICA ZA MLADE

MEĐIMURJE KARTICA ZA MLADE je nova osobna kartica za djecu i mlade koja se koristi za registriranje i uključivanje u različite oblike društvenih programa i aktivnosti, sustava nagrađivanja i kreiranja vlastitog "životopisa aktivnosti" (CV Aktivnosti). 

KARTICA ZA MLADE razvija se u okviru projekta YOUTH CARD financiranog iz Erasmus+ programa Europske unije, a u Međimurju ga provodi Međimurska županija. 

KARTICA ZA MLADE - TESTIRANJE AKTIVNOSTI

Ova se aktivnost može koristiti za testiranje tvoje osobne Kartice za mlade i način funkcioniranja prijave tvojeg prisustva na nekom društvenom događaju.